Bli medlem i SPUF!

bit.ly/spuf2020

Scoutkåren Pojkarnas understödsförening r.f. - SPUF

Föreningen som verkar med skiljda stadgar har som uppgift att med sin verksamhet understöda kårens verksamhet. Detta sker genom medlemsavgifter, talkon, kapitalförvaltning m.m.