Höstmöte 1.11

25.10.2021 kl. 14:30

Höstmöte 1.11

Scoutkåren Pojkarna r.f kallar sina medlemmar till höstmöte måndagen den 1 november kl. 19.00 på Skansen, Auragatan 1 I, andra våningen.

På mötet behandlas stadgeenliga ärenden samt ändring av stadgorna. Ni kan läsa ändringsförslaget till stadgorna via denna länk: https://bit.ly/30MBJXd 

Vissa förändringar inkluderar:

  • 2 § Kårens syfte och verksamhetsformer - Syftet och verksamhetsformerna är moderniserade och följer SP-FS riktlinjer.
  • 3 § Kårens medlemmar - Till medlemmar föreslås att anta alla som skeppsrådet godkänner. Det kommer att underlätta både rekryteringen och tillväxten att inte exkludera alla som inte identifierar sig som pojkar.
  • 5 § Medlemsavgifter - Nya ändringarna ger kåren mera flexibilitet med inskrivningsavgiften samt möjligheten att befria en ordinarie medlem från kårens andel av medlemsavgiften.
  • 6 § Kårmöten och extra kårmöten - Ändringsförslaget gör det lättare att delta på distans via digitala metoder.
  • 7 § Skeppsrådet - Materialförvaltare posten inom skeppsrådet slopas och ersätts med styrelsemedlemmar. 

Välkomna!

-Skeppsrådet

vKC