Höstmöteskallelse

05.10.2020 kl. 19:28

Scoutkåren Pojkarna kallar sina medlemmar till stadgeenligt höstmöte den 2.11 kl 19. På agendan stadgeenliga ärenden och kallandet av nya hedersmedlemmar.

 

-Skeppsrådet

Filip Nyman