Scoutkåren pojkarnas understödsförening r.f. kallar till årsmöte.

16.04.2020 kl. 20:45

Scoutkåren pojkarnas understödsförening r.f. kallar till stadgeenligt årsmöte den 29.4.2020 kl. 19.00.

 

Mötet hålls digitalt på Zoom. Vänligen meddela deltagande till kårchefen (filip.nyman@scout.fi) för att få inbjudan till det digitala mötesrummet.

Filip Nyman