Scoutkåren Pojkarnas åtgärder för att förhindra spridningen av Covid-19

12.03.2020 kl. 17:04
Veckomöten, utflykter och resor ställs in tills vidare i enlighet med Suomen partiolaiset r.y. Finlands Scouter r.f:s beslut.

I enlighet med Finlands Scouters beslut den 12.3 kommer kårens veckomöten samt resan till tävlingen Ankaret inhiberas för att förhindra spridningen av Coronaviruset Covid-19. Åtgärderna gäller åtminstone fram till 15.4.2020.

Skeppsrådet uppmanar alla kårens medlemmar och deras anhöriga till lugn och rationellt beteende. Vi hoppas att alla följer med Institutet för hälsa och välfärds (THL) rekomendationer samt undviker samhälleligt skadligt panikbeteende så som hamstring eller dylika påhitt.

Situationen är beklaglig men det ligger i vårt allas intresse att denna pandemi tar slut snarast möjligt och därför finner vi oss i centralorganisationens beslut.

- Kårchefen

Läs Finlands Scouters beslut: https://www.partio.fi/ajankohtaista/partiotoiminta-toistaiseksi-tauolle-koronaviruksen-takia/?fbclid=IwAR3l5wHDfLafVcaYdDFFosmIj62x_2COtreE7o106J-1d1nUE-a-iTSdUNw

 

Även vårmöte 18.3 skjuts på grund av omständigheterna fram till ett senare skede. Skeppsrådet kallar separat till detta möte.

Filip Nyman