Ajournerat Vårmöte 1.4.2019

18.03.2019 kl. 13:46
 Scoutkåren Pojkarna kallar sina medlemmar till ajournerat vårmöte 1.4.2019 kl. 18.00 på kårlokalen. På agendan är punkterna 8,9 och 10 från stadgeenliga vårmötesföredragningslistan.
-vKC