Julgubbetjänst

05.12.2017 kl. 17:54

Scoutkåren Pojkarnas traditionella, bilburna och pålitliga jultomte åker även i år runt om i Åbonejden.

Telefonnummer: 040-8187548

Beställningstider:

Onsdag 6.12 kl. 18-20

Måndag 11.12 kl. 18-19

Nogrannare instruktioner för beställningen: http://pojkarna.fi/julgubbe/

Alex Söderholm