Scoutkåren Pojkarnas Julgubbstjänst 2021

Beställningsinformation som vi behöver då ni gör er beställning:

 • Beställarens namn
 • Telefonnummer där ni nås på julafton 
 • Exakt adress och vilket namn det står på dörren eller postlådan
 • Hur kommer han in(dörrkod, någon emot eller dylikt)
 • Hurudant hus (hög-, rad-, egnahemshus)
 • Noggrann beskrivning på platsen, särskilt ifall det finns risk för missförstånd (Våra gubbar åker igenom rutten på förväg så vi undviker onödiga överraskningar).
 • Tidpunkt i entimmes intervall då ni önksar att julgubben kommer (ex. 15-16, 16-17, 17-18 etc.)
 • Varifrån får julgubben julklapparna
 • Barnens namn samt ålder

Julgubben kan beställas av kårchef Mikael Lindberg,

mikael.lindberg@scout.fi 044 028 1342

Pris: 65€

Beställ din julgubbe senast 18.12, per email eller per telefon efter kontorstid.

Höstmöte 1.11

Höstmöte 1.11

Scoutkåren Pojkarna r.f kallar sina medlemmar till höstmöte måndagen den 1 november kl. 19.00 på Skansen, Auragatan 1 I, andra våningen.

På mötet behandlas stadgeenliga ärenden samt ändring av stadgorna. Ni kan läsa ändringsförslaget till stadgorna via denna länk: https://bit.ly/30MBJXd 

Vissa förändringar inkluderar:

 • 2 § Kårens syfte och verksamhetsformer - Syftet och verksamhetsformerna är moderniserade och följer SP-FS riktlinjer.
 • 3 § Kårens medlemmar - Till medlemmar föreslås att anta alla som skeppsrådet godkänner. Det kommer att underlätta både rekryteringen och tillväxten att inte exkludera alla som inte identifierar sig som pojkar.
 • 5 § Medlemsavgifter - Nya ändringarna ger kåren mera flexibilitet med inskrivningsavgiften samt möjligheten att befria en ordinarie medlem från kårens andel av medlemsavgiften.
 • 6 § Kårmöten och extra kårmöten - Ändringsförslaget gör det lättare att delta på distans via digitala metoder.
 • 7 § Skeppsrådet - Materialförvaltare posten inom skeppsrådet slopas och ersätts med styrelsemedlemmar. 

Välkomna!

-Skeppsrådet

SP 100(+1) jubileum


5.11 Nostalgikväll för medlemmar aktiva på 50-, 60-, 70- och 80-talet.

Vi samlas på Gillesgården kl. 18 och får ta del av gamla loggböcker och minnas tillbaka till seglatser och andra evenemang. Det är bara att dyka upp, ingen förhandsanmälan krävs. Vid frågor, kontakta Bege Engström bgengstrom@gmail.com

6.11 Kransnedläggning

Kransläggning på forna hedersmedlemmars och kårchefers gravar. Vi samlas vid gamla begravningsplatsens port kl. 10:00.

6.11 Jubileumsmiddag

På middagen får ni en chans att komma friska upp gamla minnen och en ypperlig möjlighet att träffa såväl yngre och äldre SPare. Anmälan är öppen tills den 5.10.

Middagen börjar kl. 17.30 och slutar kl. 22

Anmälan sköts elektroniskt via denna länk: bit.ly/SPmiddag (länken för er till Google forms)

 

 

Säsongsstart 8.9.2021

Skolorna har börjat och scoutsäsongen drar snart igång! Scoutkåren Pojkarna har sin säsongsstart 8.9.2021 ute på ASS, Valfångaregatan 10-12, klockan 18-19 för alla åldersgrupper. Grupperna har program skilt från varandra med sina egna ledare. 

Om ni har ett barn i åldern 7-17 så har vi program för dem! Man får komma med och pröva på ett par möten gratis om man ännu inte riktigt vet vad det går ut på. Så det är bara att ta kontakt med en ledare och dyka på plats!

Vi tar även emot vuxna som kanske tidigare har varit scout eller som annars bara är nyfikna och har ett äventyrssinne. Var i kontakt med kårchefen och fråga mera!

 

Åldersgrupperna:

Vargungar: 7-9 år 

Äventyrsscouter: 10-11 år

Spejarscouter: 12-14 år

Explorerscouter: 15-17 år

Roverscouter: 18-22 år

Äldre ledare: 23+

Historik - SP 100 år


TILL SALU PÅ VÅR WEBSHOP OCH LUCKAN

https://pojkarna.mycashflow.fi/

 

Social media