Skeppsrådet

Kårchef
Alex Söderholm, alex.soderholm[at]gmail.com     040-8187548

Vicekårchef
Elias Skrifvars

Skattmästare
Petter Vane-Tempest

Sekreterare
Henrik Nurmi, henrik.nurmi[at]kolumbus.fi

Materialförvaltare
Filip Nyman

 

Kårlokalen

Auragatan 1 I
20100 Åbo

Bankförbindelse

Ålandsbanken
FI68 6601 0001 1380 98